facebook icon

Dzimšanas fakta reģistrēšana latvija logo
Laulības reģistrācija latvija logo
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana latvija logo
Paternitātes atzīšana latvija logo
Laulības jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana latvija logo
Miršanas fakta reģistrācija latvija logo
Vārda, uzvārda maiņa latvija logo
Tautības ieraksta maiņa latvija logo
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana latvija logo
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana latvija logo

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125