facebook icon

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā ico doc Reģistrācijas iesniegums
Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu 2019.gada 18.decembra sēdes lēmums Nr.191 ( sēdes protokols Nr. 15; 3. §) 19.12.2019. ico pdf Saistošie noteikumi
Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu” 2019.gada 28.oktobra sēdes lēmums Nr.168 (sēdes protokols Nr. 13;8. §) 29.10.2019. ico pdf Saistošie noteikumi
 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā ico pdf Konsolidēts
Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā”
2020.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.108 (sēdes protokols Nr. 10; 13§) 16.06.2020. ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
“Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu 2015.gada 11.maija sēdes lēmums Nr.82 (sēdes protokols Nr. 5; 3§) ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 12.oktobra sēdes lēmumu Nr.185 (sēdes protokols Nr.11;2§) 01.01.2016. ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā 2011.gada 10.oktobra sēdes lēmums Nr. 3 (protokols Nr.10) ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2011.gada 19.decembra sēdes lēmums 5.§, protokols Nr.13
Ar precizējumiem , kas izdarīti ar 2012.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu Nr.84, protokols Nr5
21.10.2011. ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
25.01.2012. ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
16.05.2012. ico pdf Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā
Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gada 12.deptembra sēdes lēmums Nr.141 (protokols Nr.9; 4 §) ar precizējumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 10.oktobra sēdes lēmumu Nr.192 (protokols Nr.10; 7 §) 13.09.2016 ico pdf Saskaņošanas kārtība koku ciršanai
Par grozījumiem Nr. 1 Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā” 18.01.2010. sēdē ar lēmumu Nr. 3 § (protokols Nr.1) 25.02.2010 ico pdf Saskaņošanas kārtība koku ciršanai
Spēku zaudējuši
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jaunpiebalgas novada teritorijā 13.07.2009. sēdē ar lēmumu Nr.2.§ (protokols Nr.3) 03.09.2009 ico pdf Saskaņošanas kārtība koku ciršanai
Spēku zaudējuši
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā 15.02.2010. sēdē ar lēmumu Nr.7. § (protokols Nr. 2) 26.03.2010 ico pdf Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
Jaunpiebalgas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi 23.02.2009. sēdē ar lēmumu Nr.7. § (protokols Nr. 3) 23.03.2009 ico pdf Kapsētu uzturēšanas noteikumi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā  2018.gada 22.janvāra lēmumu Nr.7 (prot. Nr. 1; 7.§)
ar precizējumiem, kas izdarīti 12.03.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.49 (protokols Nr.3; 10.§) 
23.01.2018  ico pdf Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
13.03.2018  ico pdf Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā     
Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā  2018.gada 10.jūlija lēmumu Nr.120 (prot. Nr.7 9.§) ar precizējumiem, kas izdarīti 25.09.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.155 (protokols Nr.11; 3.§)  26.09.2018  ico pdf Ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtība 

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125