facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada domes nolikums ico pdf Konsolidēts
16. Par saistošo noteikumu Nr.16 “ Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8”Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu 2020.gada 14.septembrī sēdes lēmums Nr.165 (sēdes protokols Nr. 13; 16§) 15.09.2020. ico pdf Saistošie noteikumi
4. Par saistošo noteikumu Nr.4 “ Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8”Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu 2020.gada 26.marta sēdes lēmums Nr.62 (sēdes protokols Nr. 6; 1§) 27.03.2020 ico pdf Saistošie noteikumi
8. Par saistošo noteikumu Nr.8 “ Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8”Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu 2019.gada 12.augusta sēdes lēmums Nr.121 (sēdes protokols Nr. 9; 3§) 13.08.2019. ico pdf Saistošie noteikumi
2. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums 2017.gada 23.janvāra sēdes lēmums Nr.5 ( sēdes protokols Nr. 1; 6 §) 01.02.2017. ico pdf Saistošie noteikumi
15. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2016.gada 12.decembra sēdes lēmums Nr.219 (sēdes protokols Nr. 12; 2 §) 01.01.2017. ico pdf Saistošie noteikumi
8. Jaunpiebalgas novada domes nolikums 2013.gada 13.jūnija sēdes lēmums Nr.1 (protokols Nr.2;1§) 14.06.2013. ico pdf Saistošie noteikumi
4. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2013.gada 25.februāra sēdes
lēmumu Nr. 25 ( protokols Nr. 2; 4. §)
26.02.2013. ico pdf Saistošie noteikumi
23. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2012.gada 17.decembra sēdes
lēmumu Nr.261 (protokols Nr.15; 2.§)
18.12.2012. ico pdf Saistošie noteikumi 
18. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2012.gada 3.septembra sēdes
lēmumu Nr.208 (protokols Nr.11; 7.§)
04.09.2012. ico pdf Saistošie noteikumi 
9. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2012.gada 24.maija sēdes
lēmumu Nr.124 (protokols Nr.7; 1.§)
25.05.2012. ico pdf Saistošie noteikumi
6. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpiebalgas novada domes nolikums” 2010.gada 26.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.2 (protokols Nr.4)
27.04.2010. ico pdf Saistošie noteikumi
1. Jaunpiebalgas novada domes nolikums 2009.gada 21.janvāra sēdes 
lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2)
22.01.2009. ico pdf Saistošie noteikumi
Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu
1. Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un ziedojumu budžetu 2021.gadam 2021.gada 1.februāra sēdē ar lēmumu Nr.6 (protokols Nr.1; 6.§)  02.02.2021.  ico pdf Saistošie noteikumi 
  ico pdf Paskaidrojuma raksts
Budžeta grozījumi   lasīt vairāk

Arhīvs

Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2019.gadam ikona

Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2018.gadam ikona

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125