facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā
3. Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā 13.02.2012. sēdē ar lēmumu Nr.23. (protokols Nr.3;10.§)
ar precizējumiem 16.04.2012. sēdē ar lēmumu Nr.85. (protokols Nr.5: 3.§)
17.04.2012 ico pdf Par bezdarbnieku iesaistīšanu algoto pagaidu darbu veikšanā bezdarbnieku iesaistīšanu algoto pagaidu darbu veikšanā

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125