Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Drukāt
Trešdiena, 19 janvāris 2011 11:55

laukums melnbarzos

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā

Projekta Nr. 16–09–AL18–A019.2202–000016

Pabeigts projektico_pdf lasīt tālāk (pdf)


 

volejbola_laukums

Volejbola smilšu laukumu izveide

Projekta Nr. 14-09-LL29-L413201-000005

 

Tiek uzsākts projekts ico_pdf lasīt tālāk (pdf)

Pabeigts projekts ico_pdf lasīt tālāk (pdf)

 


tirgus_laukums

 

 

Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošana

 

Projekta Nr. 12-09-LL29-L413101-000001

 

Tiek uzsākta projekta realizācija

Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumu "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 2012.gada 23.oktobrī Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta „Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošana" iesnieguma apstiprināšanu.

2012.gada 11.oktobrī projekta ietvaros tika noslēgts līgums Nr. 1/2012/JND2012/10 ar SIA "Bazalts" par Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošanu.

Projekta izmaksas, kuras sedz ES - kopējās LVL 17 020.21, no kurām publiskais finansējums LVL 12 765.16, atbalsta intensitāte 75%. Pavisam labiekārtošanas kopējās izmaksas bez PVN 34 496.05, pašvaldības līdzfinansējums starpība starp publisko finansējumu un reālām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks līdz 30.09.2013.

Projekta mērķis – Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas - tirgus laukuma, uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošana, lauku iedzīvotāju nodarbinātības - mājražošanas, amatniecības saglabāšanai, dažādošanai un pilnveidošanai, nodrošinot tradicionālās uzņēmējdarbības atdzimšanu un saglabāšanu novadā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtota vide un ierīkots 1000m2 bruģa segums tirdzniecības vietai - tirgus laukumam, Gaujas ielā 17A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā.

 


elfla.logo

Sētas un aprīkojuma iegāde bērnudārza sporta un rotaļu laukumam Melnbāržos

Projekts Nr. 11-09LL29-L413202-000005

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 1191,63
Projekta realizācijas laiks – 15.04.2011. – 30.11.2011.

 


 

 elfla.logo

Gājēju celiņu rekonstrukcija

Projekta Nr. 11-09-L32100-000113

 

Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam
Pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Finansējums - 7405,95
Projekta realizācijas laiks - 01.08.2011. - 01.08.2012.

 


  elfla.logo

Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija

Projekts Nr. 09/09/L32100/000040

 

Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam
Pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Finansējums – Ls 254554,69
Projekta realizācijas laiks –17.09.2009. – 17.09.2010.

 

kn_rek1 kn_rek2
kn_rek4 kn_rek8
kn_rek9 kn_rek16
kn_rek18 kn_rek20

 

elfla.logo 

Informācijas tehnoloģiju, programmu un aprīkojuma iegāde Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000004

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums - Ls 738.- (no tā 25% sedz novada dome, bet 75% ES)
Projekta realizācijas laiks – 01.02.2011. – 31.03.2011.

 


 

elfla.logo

 

Jaunpiebalgas vecās kapsētas mūra atjaunošanas II kārta

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413201-000006

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 4761,49
Projekta realizācijas laiks – 01.01.2011. – 30.11.2011.

Fotoalbūmu var apskatīt šeit

 


 

 

elfla.logo

.

Medicīnas aprīkojuma iegāde Zosēnu feldšeru punktā

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000006

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 1308,27
Projekta realizācijas laiks – 21.06.2010. – 31.05.2011


elfla.logo

 

 

Apgaismojuma izbūve Cēsu rajona Zosēnu pagasta Melnbāržos

Projekts Nr. 08-09-L32100-000245

 

ELFLA pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Finansējums – Ls 13693,63
Projekta realizācijas laiks –05.2009. – 06.2009. 

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 03 aprīlis 2018 10:15
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux