facebook icon

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu ir sagatavojusi lēmumu par oficiālo vietvārdu piešķiršanu/precizēšanu ūdens objektiem.
Līdz šim vietvārdu datu bāzē (arī valsts kartē) Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā lietoja nosaukumu – Pededzes upe/Pedeces upe.
Saskaņā ar Valsts valodas centra 2020.gada 5.marta atzinumu Nr. 1-16.1/51, noteikts vietvārda oficiālais nosaukums – Pedece (Pedeces upe).
Atbilstoši Valsts valodas centra atzinumi ir publicēti arī Aģentūras mājaslapas sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Vietvārdi”- Oficiālie vietvārdi dabas objektiem>Jaunākie Valsts valodas centra atzinumi ( https://www.lgia.gov.lv/lv/jaunakie-valsts-valodas-centra-atzinumi ). Sīkāka informācija par konkrētajiem vietvārdiem, atbilstošajiem dabas objektiem un to atrašanās vietu kartēs pieejama Vietvārdu datubāzes publiskajā versijā internetā (http://vietvardi.lgia.gov.lv/ ).

Aktualitātes

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125