facebook icon

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2019.gada 14. novembrī, reģistrējusi iniciatīvas grupas – biedrību “Varu Latvijas tautai” un politisko partiju “Centra partija” –, kuras uzsākušas vākt parakstus tautas nobalsošanai par 13. Saeimas atsaukšanu.
Parakstīties par šo iniciatīvu vēlētāji varēs 12 mēnešus elektroniski portālā www.latvija.lv vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Parakstu vākšanas termiņš ir noteikts no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 14. novembrim.
Latvijas Republikas Satversme paredz, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Lai izmantotu šīs tiesības, CVK jāpiereģistrē iniciatīvas grupa, kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc un jāiesniedz CVK ne mazāk kā vienas desmitās daļas (154 865) vēlētāju paraksti.
Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits tiek savākts, jānotiek tautas nobalsošanai par šo jautājumu. Atbilstoši Satversmei, ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par atsauktu.
Parakstīšanās notiek atbilstoši CVK izstrādātajai instrukcijai „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai”.
Izmantojot iespēju parakstīties pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs, bāriņtiesā vai pagasta pārvaldēs, jāievēro, ka tas ir maksas pakalpojums. Parakstītās veidlapas vēlētājiem pašiem ir jānogādā iniciatīvas grupām, t.i. biedrībai „Varu Latvijas tautai” vai Centra partijai. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad vēlētājs parakstās elektroniski portālā Latvija.lv.
Iniciatīvu grupu adreses un kontaktinformācija atrodas CVK mājas lapās sadaļā „Reģistrētās iniciatīvas”.
Vairāk informācijas par parakstu vākšanas kārtību – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.

Aktualitātes

07 Aprīlis 2020
Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2020. 10:00  lasīt vairāk

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125